No Dig

NoDig

Norge skal innen 2040 oppgraderere VA-rør for flere titalls milliarder. Med en så stor investering er kostnadsbesparelse vesentlig. Sentralt i denne kostnadsbesparelsen står NoDig-teknologien. Hordaland Rørteknikk er en av få i Vestland, Rogaland, samt Møre og Romsdal som kan tilby No-Dig tjenester.


Med vårt utstyr kan vi utføre rørfornying uten graving. Med hjelp fra T87 Pipeburster trekker vi nye rør inn gjennom eksisterende rørgater. Vi kan trekke dimensjoner fra Ø70 til og med Ø560 (både PE-rør og duktile rør), med en hastighet på 1-2m/min og med en trekkraft på 92 tonn. Filmen til høyre viser enkelt hvordan No-Dig-teknologien fungerer.

Bildeserien under viser T87-systemet, både prinsippskisse og montert på site. Her blir det også vist at bursthode for kutting av duktile rør har en kniv, mens for kutting av PE-, PP- og PVC-rør har det tre kniver.

Referanseprosjekt

  • Alver kommune - Utblokking av 160 mm PVC til Ø180 PE (2020)
  • FM Gruppen - Utblokking av vannledning Ø150 til Ø250 PE 
    Utblokking avløpsledning Ø180 PE (2019)
  • Lindås kommune - Utblokking av 180mm eternitt til Ø200 mm PE SDR 11 (2019)
  • Haugesund kommune - Eksisterende stålrør DN650, trukket Ø500 PE og Ø560 PE RC SDR 11 med 5mm PP kappe, 410m (2017)
  • Kvam Herad - Utblokking av 400mm betongrør med Ø400PE (2017)
T87 Pipeburster
Prinsippskisse av No-Dig
Pipeburster montert med mothold
Pipeburster med A-ramme montert for utløft av verktøy
T87 på site
Splitta duktilt rør
På vei inn i duktilt rør
Bursthode med ein kniv, for duktile rør
Bursthode med tre kniver, for PE-rør