Vann og avløp

Vann og avløp

Vår VA og produksjonsavdeling har siden oppstart i 2006 utført både små og store prosjekter.
Vi utfører det vi kan av deleproduksjon og utsveising av rør på vår base på Holmefjord. Vi har også mobile sveisemaskiner, som kan fraktes ut på anlegg.


Vi tar på oss store og små prosjekter innen vann og avløp, både som hovedentreprenør for større VA jobber eller bare deleleveranse og timesarbeid. 


Vi er oppdatert på nye krav som er kommet for avløpsanlegg og vi har personell som er godkjent som fagansvarlig prosjektering. Har du et avløpsanlegg som ikke lenger er godkjent og fått pålegg fra kommunen om oppgradering? Vi kan hjelpe med søknad, prosjektering og utførelse. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 


Vi hadde rammeavtale med Bergen Kommune fra 2008 - 2014 og har videre utført og hatt hovedansvar for mange større prosjekt innenfor VA. På vårt industriområde på Holmefjord har vi mulighet for å sveise lange lengder PE, for så å slepe de sjøvegen videre til anlegg der dette er hensiktsmessig.

Under er en oversikt over noen av våre gjennomførte VA-prosjekt. 


Utslippsledning og avløpspumpestasjon i Longyearbyen på Svalbard

Nytt avløpssystem som også skal håndtere kvernet våtorganisk husholdningsavfall.Bergen Kommune - rammeavtale

Rørinntrekking og rørsprenging. Underentreprenør for Fyllingen Maskin.

Separasjon av spillvann og overvann på Bryggen.


E39 Storestraumen - Ulvenskiftet

Etablering av hovedvannledning og pumpeledning for avløpsvann i samme trasè i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg langs E39. Underentreprenør for VA-Teknikk Vest AS.


Brannstasjon - Bergen kommune

Levering og installering av:

900 mm PE-rør

280 mm PE-rør

2000 mm GUP-rør

Underentreprenør for Hallingplast.

Samarbeidspartnere: IMC Diving, Fyllingen Maskin og Bydrift Bergen.


Statoil Mongstad

Underentreprenør av Amundsen Diving

1400 mm utslippsledning, overvannssystemFusa Kommune

Høydebasseng på Helland


Samnanger Kommune

Vannledning i Tyssegaten