Vannkraft

Vannkraft

Siden 2012 har selskapet satset på vannkraft og vi har per i dag bygget over 40 kraftverk av varierende størrelse og omfang.

Vi har utført arbeid med totalentrepriser, hovedentrepriser og underentrepriser. 


Bruk av PE rør i kraftproduksjon er kostnadseffektivt både i innkjøp og arbeid og noe vi har god erfaring med. Men ved høgere trykk og dimensjoner er tradisjonell rørlegging like bra og må vurderes fra anlegg til anlegg. En kombinasjon av dette er i mange prosjekter en god løsning og har i mange prosjekter fungert bra for oss.