Ljotå

LJOTÅ

ANSVAR HRT:

 • Totalentreprenør for prosjektet.                                                                                                                        
 • Ansvarlig for prosjektering med innleid personell innen definerte fagområder.
 • Ansvarlig for utførelse, nyttet UE for grunnarbeid.
 • Ansvarlig for dokumentasjon av hele anlegget
 • Ansvarlig for ferdigstilling og klargjøring for vannfylling med framlegging av nødvendig
 • dokumentasjon som kreves fra fagansvarlig personell.
 • Ansvarlig for innmåling og utstikking samt prosjektering av riktige måledata til utførelse.
 • Utarbeide tekniske løsninger for inntaksarrangement og stasjonsarrangementTEKNISKE DATA:


 • Ø1000, PE, PN25
 • Fall: 152m
 • Totallengde vannvei:
 • Slukeevne: 
 • Estimert årsproduksjon: 5,2GWh