Prosjekter

Vi har over 40 bygde  mikrokraft- og småkraftanlegg bak oss av varierende omfang og størrelse. Vi har utviklet vår egen mikroturbin for 2-250 kW rettet mot plusskundeordningen

Vi leverer alt av vann- og avløpssystemer, spillvannsledninger, pumpeledninger og rørarrangement i pumpehus. Se våre leveranser

Komplette arrangement for fiskeanlegg, inntaksledning, komplette pumpehus med pumper og ventiler, samlestokker UV anlegg og avløpsanlegg. Se våre referanseprosjekt på emne her

Med vår Pipeburster T87 utfører vi utblokking av eksisterende rør (både duktile or PE-rør), med rørdimensjoner fra 70mm - 450mm.  

Vi utfører alle typer VVS-oppdrag, både på nybygg og i eksisterende bygg. Vi utfører reparasjoner, rehabiliterer og fornyer både baderom, kjøkken, varmeanlegg etc. Vi har egen VVS-avdeling i Strandebarm i Kvam kommune. 

Vi utfører arbeid med deleproduksjon lokalt på vårt område på Holmefjord. Vi kan utføre et variert spekter av arbeid innen bearbeiding av PE materialet og sammenstillinger, både standard deler og spesialdeler.