Havbruk

Havbruk

Vi leverer rørsystemer og lager spesialdeler etter bestilling. Dette er mye brukt innen havbruk og vi får stadig flere forespørsler. Det er et stor utvikling innen oppdrettsnæringen med både nye sjø- og land baserte anlegg. Vi har god erfaring med PE produkter og bruken av disse. Vi har kapasitet på tegning og modellering og kan komme med forslag til løsninger. Vi leverer også PE rørsystem til lukket oppdriftssystem, flytebrygger og andre installasjoner til bruk i havbruk-industrien. Våre maskiner for bearbeiding av rør går opp til Ø1200. 


Referanseprosjekter Havbruk


Bremnes Seashore

Ny inntaksledning for etablering av opptaksanlegg for laks ved Bremnes Seashore sitt slakteanlegg

i Kvernavika på Bømlo.


Hordaland Rørteknikk har levert :

* Inntaksledning

* Inntakskum

* Ventilkum

* Uv/filteranlegg

* RSW anlegg

* Pilotanlegg

Trykk her for å se bilder fra Bremnes Seashore


Sævareid Fiskeanlegg
Rør og prosesstekiske arbeider ifm. utvidelse og ombygging av anlegget. 
Trykk her for å se bilder fra Sævareid Fiskeanlegg


Fjon Bruk - Alsaker Fjordbruk
Sveising og montering av Ø1200mm inntaksledninger, totallengde 900m.
Montering av lodd 336tonn
Trykk her for å se bilder fra Alsaker Fjordbruk


Grieg Seafood Rogaland - Trosnavåg

Inntaksledning og utslippsledning

Oppbygging av vanninntak og avløp


Grieg Seafood Rogaland - Hognaland

Oppbygging av oksygineringsanlegg

Opprustning av rørsystem


Bolaks - Lygrepollen

Ny inntaksledning til stamfiskanlegg


Salar Smolt

Opparbeiding av nye kar

Vannfordeling inn på kar og avløpssystem ut av kar


Atlantic Cod Farms AS - Tjeldbergodden

Utførende entreprenør på tilvekstanlegg for torsk.