Sævareid

Sævareid Fiskeanlegg

I forbindelse med utvidelsen og ombyggingen av Sævareid Fiskeanlegg har selskapet utført rør- og prosesstekniske arbeider:

  • Hovedvanntilførsel
  • Ringledninger, vanntilførsel i kar og hall
  • Innstikk til kar fra ringledning
  • Vannforsyning til energianlegg og luftere
  • Sirkulasjonsledning avløpsvann
  • Vanntilførsel oksygeneringsanlegg
  • Rør, deler og ventiler
  • Levering og montering av sanitæranlegg