Bremnes Seashore

Bremnes Seashore

Ny inntaksledning for etablering av opptaksanlegg for laks ved Bremnes Seashore sitt slakteanlegg i Kvernavika på Bømlo.


HRT har levert:

  • Inntaksledning
  • Inntakskum
  • Ventilkum
  • UV/filteranlegg
  • RSW anlegg
  • Pilotanlegg