Sandvand

SANDVAND

ANSVAR HRT:

 • Totalentreprenør for prosjektet.                                                                                                                       
 • Ansvarlig for prosjektering med innleid personell innen definerte fagområder.
 • Ansvarlig for utførelse, nyttet UE for grunnarbeid.
 • Ansvarlig for dokumentasjon av hele anlegget
 • Ansvarlig for ferdigstilling og klargjøring for vannfylling med framlegging av nødvendig
 • dokumentasjon som kreves fra fagansvarlig personell.
 • Ansvarlig for innmåling og utstikking samt prosjektering av riktige måledata til utførelse. TEKNISKE DATA:


 • Ø800, PE og duktil PN25
 • Fall: 120m
 • Totallengde vannvei: 757m
 • Slukeevne: 1490l/s
 • Estimert årsproduksjon: 4,8GWh
 • Minstevannsføring sommer/vinter (l/s): 60/60