Flikka

FLIKKA


  • Totalentreprenør for prosjektet.                                                                         
  • Ansvarlig for prosjektering med innleid personell innen definerte fagområder.
  • Ansvarlig for utførelse, nyttet UE for grunnarbeid.
  • Ansvarlig for dokumentasjon av hele anleggetTEKNISKE DATA:


  • Ø1000, PE, PN25
  • Fall: 152m
  • Totallengde vannvei: 935m
  • Slukeevne: 1940l/s
  • Estimert årsproduksjon: 6GWh
  • Minstevannsføring sommer/vinter (l/s): 50/50