Hemså

HEMSÅ

ANSVAR HRT:

 • Totalentreprenør for prosjektet.                                                                                                                        
 • Ansvarlig for prosjektering med innleid personell innen definerte fagområder.
 • Ansvarlig for utførelse, nyttet UE for grunnarbeid.
 • Ansvarlig for dokumentasjon av hele anlegget
 • Ansvarlig for ferdigstilling og klargjøring for vannfylling med framlegging av nødvendig
 • dokumentasjon som kreves fra fagansvarlig personell.
 • Ansvarlig for innmåling og utstikking samt prosjektering av riktige måledata til utførelse. TEKNISKE DATA:


 • Ø710, PE, PN40
 • Fall: 198m
 • Totallengde vannvei: 630m
 • Slukeevne: 1020l/s
 • Estimert årsproduksjon: 5GWh
 • Minstevannsføring sommer/vinter (l/s): 60/30


Inntak_Hemså