Deleproduksjon

Delproduksjon for plast


Vi har eget sveiseverksted på Holmefjord hvor vi produserer PE rør og plate konstruksjoner. Våre ansatte på sveise og rør avdeling har gjennomført opplæring iht. NS416-2:2008 og NS416-1:2008. Speilsveising utføres iht. DS/INF70-1 til 7 og INSTA 2072.


Vår ingeniøravdeling benytter Autodesk Inventor til 3D modellering, tegning og dimensjonering, samt FEM-analyse.

Slamsuger Platekonstruksjon Pl. 20mm
Stigerør Ø800 SDR 26
Utløpsrør Ø500/560 SDR 26
HRT Mikroturbin med ringledning, turbintromme i PE plast
Vannskjærte PE brakettplater for fender rør montert på rekke på båt
Samlestokk for inntaksledning til rognkjeks oppdrettsanlegg
Heidal inntaket - Selvrensende inntak
Firkant til rund overgang
Firkant til rund overgang
Heidal inntaket - Selvrensende inntak
Firkant til rund overgang