Jarlshaug

JARLSHAUG

ANSVAR HRT:

Hordaland Rørteknikk AS har leveranse av PE ledning med sveising på anlegget, samt skal utføre rørleggerarbeid ved legging av GRP og duktile rør. HRT har også montasjeleder-funksjon i prosjektet. (Bilder kommer)


Tekniske data:


  • Ø630 - Ø500. PE, duktil og GRP
  • Fall: 215m
  • Totallengde vannvei: 1167m
  • Slukeevne:
  • Estimert årsprøduksjon: