Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Prosjekter

 

 

Vi har utført flere prosjekter innen ulike arbeidsområder. Noen av våre større igangværende prosjekter er rammeavtale for Bergen kommune og Indre Puddefjorden Energianlegg.

 

Trykk på ønsket fagområde under for mer informasjon og bilder.

 

 

      Vannkraftanlegg

    

      Havbruk

    

      Vann- og avløp

 

      Vann- varme og sanitær

    

      Flytebrygger og spesialdeler i PE

 

 

 

Noen av våre pågående prosjekter:

 

 

I 2014 ble rammeavtalen med Bergen kommune fornyet.

Dette gir oss mange oppdrag innen VA i hele Stor-Bergen.

 

Utbygging av Bremnes Seashore
I forbindelse med utbygging av Bremnes Seashore har vi alt rørteknisk arbeid på anlegget. Dette omfatter blant annet 1000 mm Inntaksledning, inntakskum, ventilkum , Uv/filteranlegg, RSW anlegg, Pilotanlegg for håndtering av fisk.  

 

Bybanen mot Flesland/ Birkelandskrysset
Alt av vannledninger og pumpeledning på prosjektet.
Vi har også VVS på parkeringshuset ved Telenorbygget.


Utskifting av vannledning Strandvik og Vinnes Vassverk SA

Skiftet ut gammel vannledning til 180 PE.
No-dig system ble benyttet for å forhindre kolaps av grøfter, da området består av leirmasser.
No-dig systemet hindrer også unødig inngrep i naturen og minsker gravearbeid.


Flesland Renseanlegg
Kverneviken Renseanlegg
med flere

 

 

 

 

 

 

 

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no