Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Vann og avløp

 

 

Utslippsledning og avløpspumpestasjon i Longyearbyen på Svalbard
Nytt avløpssystem som også skal håndtere kvernet våtorganisk husholdningsavfall.
Trykk her for å se bilder fra Svalbard

 

Bergen Kommune - rammeavtale
Rørinntrekking og rørsprenging. Underentreprenør for Fyllingen Maskin.
Separasjon av spillvann og overvann på Bryggen

 

E39 Storestraumen - Ulvenskifte
Etablering av hovedvannledning og pumpeledning for avløpsvann i samme trasè i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg langs E39. Underentreprenør for VA-Teknikk Vest AS.
Trykk her for å se bilder fra E39 Storestraumen - Ulvenskifte

 

Brannstasjon - Bergen kommune
Levering og installering av:
900 mm PE-rør
280 mm PE-rør
2000 mm GUP-rør
Underentreprenør for Hallingplast.
Samarbeidspartnere: IMC Diving, Fyllingen Maskin og Bydrift Bergen.

 

Statoil Mongstad
Underentreprenør av Amundsen Diving
1400 mm utslippsledning, overvannssystem
Trykk her for å se bilder fra Statoil Mongstad

 

Fusa Kommune
Høydebasseng på Helland

 

Samnanger Kommune
Vannledning i Tyssegaten

 

Innstallering av rør i borehull


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no