Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Havbruk

 

 

Atlantic Cod Farms AS - Tjeldbergodden
Utførende entreprenør på tilvekstanlegg for torsk.
Bilder og mer informasjon

 

Sævareid Fiskeanlegg
Rør og prosesstekniske arbeider ifm. utvidelse og ombygging av anlegget.
Trykk her for å se bilder fra Sævareid Fiskeanlegg

 

Fjon Bruk - Alsaker Fjordbruk
Sveising og montering av Ø 1200mm inntaksledninger. Total lengde 900m.
Montering av lodd 336 tonn.
Trykk her for å se bilder fra Alsaker Fjordbruk

 

Grieg Seafood Rogaland - Trosnavåg
Inntaksledning og utslippsledning
Diverse oppbygging av vanninntak og avløp

 

Grieg Seafood Rogaland - Hognaland
Oppbygging av oksygineringsanlegg
Diverse opprustning av rørsystem

 

Bolaks - Lygrepollen
Ny inntaksledning til stamfiskanlegg
Hovedentreprenør veg, vann og kloakk
2000m lang inntaksledning Ø400mm installert i terreng
Opparbeidet ca. 1,5 km ny vegtrasè

 

Salar Smolt
Opparbeiding av nye kar
Vannfordeling inn på kar og avløpssystem ut av kar


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no