Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Ilaget Energi AS - Minikraftverk Rosendal

 

Rørgate: duktil støpejern

 

Dimensjon: 500 og 630 mm


Fallhøyde: 460 meter


Totallengde: 1200 meter

 

Arbeidet utføres i samarbeid med Energi-Teknikk AS
Anlegget er ferdigstilt

 


 

 

    

                                               Rør i bratt og svingete terreng

 

 

 

 

    

                                                             Inntaksarrangement

 

 

 

                           

 

                                                                                      

 

 

             

                                                                      

 

 

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no