Referanser

Referansekunder vannkraftanlegg

Anlegg

Kontaktperson

Telefon

Sørdalskraft

Jomar Flatekval

915 53 593

Eide Kraftanlegg

Erik Eide

917 99 082

Kvitelva Kraft

Svein Bergtun

970 29 279

Boge Kraft

Anders Vaksdal

918 07 415

Myklebustdalen Energi   

Tor Eik

917 14 218

Fjellanger Kraftverk

Reidar Fjellanger

56 59 58 31

Kraftkameratene

Steinar Holdhus

916 83 578

Sørdalen Kraft

Hallvard Skorpen    

452 71 618

Referansekunder havbruksanlegg 

Anlegg

Kontaktperson

Telefon

Grieg Seafood Rogaland

Atle Jøssang

900 72 369

Ewos Innovation

Vidar Hjartnes

56 30 30 30

Sævareid Fiskeanlegg

Jan Magnus Markhus

56 58 06 50

Bolaks

Mons Gitle Eikeland

56 58 08 04

Salar Smolt

Øyvind Holdsen

56 17 45 50

Marine Harvest

Helge Daa

56 36 56 00

Bolstad Fiskeoppdrett

M. Bolstad

56 58 12 19

K.J. Eide Fiskeoppdrett

Knut Frode Eide

56 58 52 12

Atlantic Cod Farms

Tor Håkon Riple

56 57 02 01

Femanger Laks

Sverre Heidal

56 58 33 25

Alsaker Fjordbruk

Gerhard Alsaker

53 43 01 00

Referansekunder VA-anlegg

Anlegg

Kunde

Tysse vannledning

Samnanger kommune

Høydebasseng Helland

Fusa kommune

Vannforsyning

Høyteknologisenteret i Bergen

Strandvik hyttefelt

H. Ådland AS

Eikedalen hyttefelt

Dalen Eiendomsutvikling

Div. anlegg for Fyllingen Maskin

Bergen kommune

Opsalmarka II

Fusa Utviklingsselskap AS

Os - Søfteland

VA-Teknikk Vest / Os kommune

Rammeavtalen 2008 ->

Bergen kommune

Hop - Strømsnes

Askøy kommune

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no