Numas

Nedre Urdalen Minikraft AS (NUMAS)Komplett leveranse av minikraftverk inkludert dam, rørgate, turbinhus og 3 stk HRT turbiner:

  • Demning
  • Inntakshus
  • Selvrensende inntak (Heidal-inntaket)
  • Rørledning
  • Turbinhus
  • 3 stk HRT turbiner
                                                                                                                                       
Samlestokk -Peltonturbin
RIA Skyvespjeldventil - Spylerør
Inntakskonus - Inntak
Grunnmur - betongarbeid - Turbinhus
Prefabrikert Turbinhus i laminert heltre
Forskaling - Betongarbeid - inntak - Demning
Inntaksrist - Betongarbeid
Minste vassføring - Minste vannføring
Demning
V-mål
Levering av HRT turbinen
Montering av HRT turbinen
HRT Turbinen - montert i stasjonsbygg
Turbinskap
HRT turbinen - Turbin montasje