Gjønaelva kraftverk as

Gjønaelva Kraftverk AS

Teknisk data:
                                                                                                                                    

  • Dimensjon: Ø800 duktil /Ø900 GRP
  • Fall: 240m
  • Totallengde: 1300m
  • Estimert årsproduksjon: 10GWh
  • Ferdigstilt høsten 2017
Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Rørkobling mot kraftstasjon turbinhus PN40 Ø800
Rørkobling mot kraftstasjon turbinhus PN40 Ø800