Fjellanger Kraftverk

FJELLANGER KRAFTVERK

Teknisk data:
                                                                                                                                    

  • Dimensjon: Ø630mm
  • Fall: 100m
  • Totallengde: 370m
  • Estimert årsproduksjon: 3,3GWh
  • Ferdigstilt høsten 2006