Eidsland Kraft

Eidsland Kraftverk

Hordaland Rørteknikk AS var hovedentrepenør.
Anlegget ligger på oversiden av FV569 på Eidslandet, i Vaksdal kommune. 


Teknisk data:
                                                                                                                                    

  • Dimensjon: Ø500 duktil 
  • Fall: 125m
  • Totallengde: 345m
  • Estimert årsproduksjon: 5GWh
Rørentreprenør - Taubane - Rørgate
Wyssen taubane - vaierbane
Demning - Forskaling
Demning - Forskaling
Støtkloss - Betong - Kraftstasjon - Turbinhus
Kraftstasjon