Akslandselva Kraftverk

Teknisk data:
                                                                                                                                    

  • Dimensjon: Ø600 duktil /Ø1000 GRP
  • Fall: 340m
  • Totallengde: 1475m
  • Estimert årsproduksjon: 6GWh
  • Ferdigstilt 2012
Akslandselva Kraftverk

Aksland Kraftverk - Turbinstasjon
Forskaling av demning
Heidal Inntaketmed med sjølvrensande rist - HRT produkt