Numas

Nedre Urdalen Minikraft AS - URDAL

Komplett leveranse av minikraftverk inkl. dam, rørgate, anleggsarbeid, turbinhus og 3 stk HRT turbiner, se datablad av turbinen her

     • Demning

     • Inntakshus

     • Selvrensende inntak Heidal inntaket

     • Rørlednin/rørgate til turbinhus

     • Anleggsarbeid

     • Turbinhus

     • Turbiner 3 stk.

Samlestokk -Peltonturbin
RIA Skyvespjeldventil - Spylerør
Inntakskonus - Inntak
Grunnmur - betongarbeid - Turbinhus
Prefabrikert Turbinhus i laminert heltre
Forskaling - Betongarbeid - inntak - Demning
Inntaksrist - Betongarbeid
Minste vassføring - Minste vannføring
Demning
V-mål
Levering av HRT turbinen
Montering av HRT turbinen
HRT Turbinen - montert i stasjonsbygg
Turbinskap
HRT turbinen - Turbin montasje

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as