Prosjekter

Prosjekter

Vi har utført mange prosjekter innen vannkraft, havbruk, vann og avløp og vann og sanitær.

I alle våre prosjekter ønsker vi kvalitet, punktlihet og god planlegging som sentrale beskrivelser.

Trykk på ønsket fagområde under for mer informasjon og bilder.
Noen av våre utførte prosjekter:

Overføringsledning vannbehandlingsanlegg Lindås

Vi er engasjert av Halvorsen Grave & Transportservice A/S på 2720m med 630 SDR 9 og SDR 11 vennledning på land. 4650m 630 SDR 9 sjøledning for IMC Diving AS.

Bybanen mot Flesland/ Birkelandskrysset

Alt av vannledninger og pumpeledning på prosjektet.

Vi har også VVS på parkeringshuset ved Telenorbygget.

Utskifting av vannledning Strandvik og Vinnes Vassverk SA

Skiftet ut gammel vannledning til 180 PE.

No-dig system ble benyttet for å forhindre kolaps av grøfter, da området består av leirmasser.

No-dig systemet hindrer også unødig inngrep i naturen og minsker gravearbeid.

Flesland Renseanlegg

Kverneviken Renseanlegg

med flere

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as