Bremnes Seashore

Bremnes Seashore

Bremnes Seashore

Ny inntaksledning for etablering av opptaksanlegg for laks ved Bremnes Seashore sitt slakteanlegg i Kvernavika på Bømlo.


Hordaland Rørteknikk har levert :

* Inntaksledning

* Inntakskum

* Ventilkum

* Uv/filteranlegg

* RSW anlegg

* Pilotanlegg


Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as