Vann og avløp

Vann og avløp

Utslippsledning og avløpspumpestasjon i Longyearbyen på Svalbard

Nytt avløpssystem som også skal håndtere kvernet våtorganisk husholdningsavfall.

Trykk her for å se bilder fra Svalbard

Bergen Kommune - rammeavtale

Rørinntrekking og rørsprenging. Underentreprenør for Fyllingen Maskin.

Separasjon av spillvann og overvann på Bryggen

E39 Storestraumen - Ulvenskifte

Etablering av hovedvannledning og pumpeledning for avløpsvann i samme trasè i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg langs E39. Underentreprenør for VA-Teknikk Vest AS.

Trykk her for å se bilder fra E39 Storestraumen - Ulvenskifte

Brannstasjon - Bergen kommune

Levering og installering av:

900 mm PE-rør

280 mm PE-rør

2000 mm GUP-rør

Underentreprenør for Hallingplast.

Samarbeidspartnere: IMC Diving, Fyllingen Maskin og Bydrift Bergen.

Statoil Mongstad

Underentreprenør av Amundsen Diving

1400 mm utslippsledning, overvannssystem

Trykk her for å se bilder fra Statoil Mongstad

Fusa Kommune

Høydebasseng på Helland

Samnanger Kommune

Vannledning i Tyssegaten

Innstallering av rør i borehull

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as