Sævareid

Sævareid Fiskeanlegg

I forbindelse med  utvidelsen og ombyggingen av Sævareid Fiskeanlegg  har selskapet utført  rør- og prosesstekniske arbeider.

     • Hovedvanntilførsel

     • Ringledninger, vanntilførsel i kar, hall og vanntilførsel i teknisk rom

     • Innstikk til kar fra ringledning

     • Vannforsyning til energianlegg

     • Vannforsyning fra energianlegg til luftere

     • Sirkulasjonsledning avløpsvann i energianlegg

     • Vanntilførsel til oksygeneringsanlegg

     • Rør, deler og ventiler til avløp karhall

     • Rør og deler til fisketransport

     • Levering og montering av sanitærutstyr

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as