Ilaget

Ilaget Energi AS - Minikraftverk Rosendal

Rørgate: duktil støpejern

Dimensjon: 500 og 630 mm

Fallhøyde: 460 meter

Totallengde: 1200 meter

Arbeidet utføres i samarbeid med Energi-Teknikk AS

Anlegget er ferdigstilt

                                               Rør i bratt og svingete terreng

                                                             Inntaksarrangement

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as