Gjønaelva kraftverk as

Gjønaelva kraftverk as

Dimensjon: DN800 duktile/ DN900 GRP 

Lengde: 700m rør og 600m borehull  

Fallhøyde: 240m

Produksjon: 10 GWh/år

Ferdigstilt vinter 2017

Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Fjellboring - GRP rørledning - Rørunderstøttselse for innstøpning Ø1000mm
Rørkobling mot kraftstasjon turbinhus PN40 Ø800
Rørkobling mot kraftstasjon turbinhus PN40 Ø800

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@hrt.as