Velg fagområde:

 

 Vannkraft

 

 Havbruk

 

 VA

 

 Produksjon

 

 VVS

 

 

 

 

Longyearbyen - Svalbard

 

 

                        Loddlegging av pumpeledning i Adventsfjorden på Svalbard

 

 

                                                             Pumpestasjon på Svalbard

    

 

   

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no