Numas

Nedre Urdalen Minikraft AS - URDAL

Komplett leveranse av minikraftverk inkl. dam, rørgate, anleggsarbeid, turbinhus og 3 stk HRT turbiner, se datablad av turbinen her

     • Demning

     • Inntakshus

     • Selvrensende inntak Heidal inntaket

     • Rørlednin/rørgate til turbinhus

     • Anleggsarbeid

     • Turbinhus

     • Turbiner 3 stk.

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no