Eidsland Kraft

Eidsland Kraftverk

Dimensjon: DN 500 Duktil støpejern

Lengde: 345 m

Fallhøyde: 125m

Årsproduksjon: 5 GWh/år

Hordaland Rørteknikk as står som hovedentreprenør  ved utbygging av Eidsland kraft.

Anlegget ligger på oversiden av Fv 569 på Eidslandet, Vaksdal kommune.  Oppstart november 2014.  

 

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no