Prosjekter

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no

Ansvarsrett

Prosjekter

Vi har utført flere prosjekter innen ulike arbeidsområder. Noen av våre større igangværende prosjekter er rammeavtale for Bergen kommune og Pilotanlegg på Bremnes Seashore.

Trykk på ønsket fagområde under for mer informasjon og bilder.

    

    

     

     

    

Noen av våre pågående prosjekter:

I 2015 ble rammeavtalen med Bergen kommune fornyet.

Dette gir oss mange oppdrag innen VA i hele Stor-Bergen.

Utbygging av Bremnes Seashore

I forbindelse med utbygging av Bremnes Seashore har vi alt rørteknisk arbeid på anlegget. Dette omfatter blant annet 1000 mm Inntaksledning, inntakskum, ventilkum , Uv/filteranlegg, RSW anlegg, Pilotanlegg for håndtering av fisk.  

Bybanen mot Flesland/ Birkelandskrysset

Alt av vannledninger og pumpeledning på prosjektet.

Vi har også VVS på parkeringshuset ved Telenorbygget.

Utskifting av vannledning Strandvik og Vinnes Vassverk SA

Skiftet ut gammel vannledning til 180 PE.

No-dig system ble benyttet for å forhindre kolaps av grøfter, da området består av leirmasser.

No-dig systemet hindrer også unødig inngrep i naturen og minsker gravearbeid.

Flesland Renseanlegg

Kverneviken Renseanlegg

med flere