Havbruk

Hordaland Rørteknikk AS  •  Telefon 56 58 09 90  •  E-post: post@h-rt.no

Ansvarsrett

Havbruk

Bremnes Seashore

Ny inntaksledning for etablering av opptaksanlegg for laks ved Bremnes Seashore sitt slakteanlegg i Kvernavika på Bømlo.

 

Hordaland Rørteknikk har levert :

* Inntaksledning

* Inntakskum

* Ventilkum

* Uv/filteranlegg

* RSW anlegg

* Pilotanlegg

Trykk her for å se bilder fra Bremnes Seashore

Sævareid Fiskeanlegg

Rør og prosesstekniske arbeider ifm. utvidelse og ombygging av anlegget.

Trykk her for å se bilder fra Sævareid Fiskeanlegg

Fjon Bruk - Alsaker Fjordbruk

Sveising og montering av Ø 1200mm inntaksledninger. Total lengde 900m.

Montering av lodd 336 tonn.

Trykk her for å se bilder fra Alsaker Fjordbruk

Grieg Seafood Rogaland - Trosnavåg

Inntaksledning og utslippsledning

Diverse oppbygging av vanninntak og avløp

Grieg Seafood Rogaland - Hognaland

Oppbygging av oksygineringsanlegg

Diverse opprustning av rørsystem

Bolaks - Lygrepollen

Ny inntaksledning til stamfiskanlegg

Hovedentreprenør veg, vann og kloakk

2000m lang inntaksledning Ø400mm installert i terreng

Opparbeidet ca. 1,5 km ny vegtrasè

Salar Smolt

Opparbeiding av nye kar

Vannfordeling inn på kar og avløpssystem ut av kar

Atlantic Cod Farms AS - Tjeldbergodden

Utførende entreprenør på tilvekstanlegg for torsk.

Bilder og mer informasjon